Duyệt theo Tác giả Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 10 của 10
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý chất lượng dịch vụ tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ công an: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Thu
2015Quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 603401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Quang Vinh
2015Quản lý dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết Lan
2014Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hải Yến
2014Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Tiến Đức
2014Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Tuyến
2016Quản lý nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Duy Hiếu
2015Quản lý nhà nước các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thanh Thủy
2008Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603101]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quang Tuấn
2014Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Huệ