Duyệt theo Tác giả Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 4 của 4
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Nghiên cứu tổng hợp vật liệu pha tĩnh của cột chiết pha rắn từ vỏ trấu biến tính và ứng dụng phân tích lượng vết crom : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Trương, Thị Hương
2014Phân tích Dioxin trong mẫu sữa mẹ và góp phần đánh giá phơi nhiễm dioxin trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Hùng Minh, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thi Huyền
2014Phân tích Dioxin trong mẫu sữa mẹ và góp phần đánh giá phơi nhiễm dioxin trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực lân cận Sân bay Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Hùng Minh, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thị Huyền
2015Phân tích một số đặc trưng hóa học và đánh giá hiện trạng của nước dằn tàu dùng trong một số tàu chở hàng : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 6044011]Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hạnh