Duyệt theo Tác giả Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các cơ sở khám chữa bệnh thuộc sở y tế trên điạ bàn Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vương, Thị Hải Anh
2015Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Huỳnh, Thanh Sơn
2016Quản lý công chức tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quý Đình
2015Quản lý ngân sách nhà nước ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nhàn
2014Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hương
2014Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Trung Kiên