Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Bài toán biên Hilbert Và Các Phương Trình Tích Phân liên quan : Luận Văn Thạc Sỹ Toán Học Chuyên ngành Giải Tích [Mã số: 60460102]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Quế Hường
2015Một số dạng toán liên quan đến định lý Rolle đảo đối với Đa thức và Phân thức : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Phương pháp Toán Sơ Cấp [Mã số : 60460113]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Phương
2014Phương trình hàm với các giá trị trung bình và áp dụng : Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên nghành Phương pháp Toán sơ cấp [Mã số : 60460113]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Lê, Thị Nhàn
2014Phương trình hàm với các giá trị trung bình và áp dụng : Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên nghành Phương pháp Toán sơ cấp [Mã số : 60460113]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Lê, Thị Nhàn
2015Phương trình vi phân với Toán tử khả nghịch phải và áp dụng : Luận văn Thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Đào, Nguyễn Vân Anh
2008Tích chập suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng : Luận án Tiến sỹ Toán học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 62460101]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Thảo, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Khoa