Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 4 của 4
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Huyền
2014Đánh giá mức độ phát thải khí nhà kính liên quan đến chất thải sinh hoạt hữu cơ bằng phân tích dòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu khu vực Thị trấn Trâu Quỳ Huyện Gia Lâm : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lương, Thùy Dương
2015Đề xuất và đánh giá giải pháp tăng cường hiệu quả Quản lý, xử lý chất thải Y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số: 60440301]Nguyễn, Thanh Hà, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trần, Ngọc Diệu Linh
2016Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất phương pháp xử lý thuốc bảo vệ thực vật ddt tại Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành Kỹ thuật môi trường [Mã số : 60520320]Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đinh, Ngọc Tấn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Chu, Tuấn Linh