Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Duy Trinh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Khảo sát ảnh hưởng của cầu nối hữu cơ đến cấu trúc pha, hình thái tinh thể và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu khung hữu cơ-kim loại tâm Bismuth : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.136/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận
2019Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng phương pháp dung nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyNguyễn, Hữu Vinh; Nông, Xuân Linh; Cao, Đại Vủ; Nguyễn, Duy Trinh
2018-09Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyLê, Bảo Tiến; Cao, Đại Vũ; Nông, Xuân Linh; Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Bạch, Long Giang
2019Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Hydroxide lớp kép (LDHS) và tối ưu hóa và động học của quá trình hấp phụ thuốc nhuộm từ vật liệuĐào, Thị Tố Uyên (CN); Nguyễn, Thị Hồng Thắm; Phan, Thanh Trí Quang; Nguyễn, Duy Trinh
2019Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hydroxide lớp kép (LDHs) và tối ưu hóa và động học của quá trình hấp phụ thuốc nhuộm từ vật liệu [Số hợp đồng : 2019.01.18]Đào, Thị Tố Uyên; Nguyễn, Duy Trinh; Phan, Thanh Trí Quang; Nguyễn, Thị Hồng Thắm
2018Nghiên cứu trường hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính NdNguyễn, Hữu Vinh; Bạch, Long Giang; Nguyễn, Duy Trinh; Bùi, Thị Phương Quỳnh; Đỗ, Trung Sỹ
2019Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của hệ xúc tác UV/S2O8/TiO2 và UV/H2O2/TiO2 trong phản ứng phân hủy các chất kháng sinh : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2019Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Thị Thương