Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nghiên cứu đơn lớp Langmuir Arachidic Acid trên các dung dịch muối Halogen có nồng độ thay đổi bằng kỹ thuật quang phổ học dao động tần số tổng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Quang Học [Mã Số : 60440109]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Thanh Tam
2014Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 603401]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Trần, Văn Vạn
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Minh
2015Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Tỉnh Hà Giang : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Hà, Việt Hưng
2007Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước tư bản phát triển và ảnh hưởng của nó đến chủ nghĩa xã hội hiện thực : Luận văn Thạc sĩ Triết học [Mã số : 60 22 85]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nguyệt Ánh
2011Tương quan từ - cấu trúc trong hệ phân tử Mn4 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Vật lý nhiệt [Mã số: 604409 ]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thanh Tâm
2017Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020: Luận văn Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệpNguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Mạnh Tùng