Duyệt theo Tác giả Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Quản lý huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vương, Thị Thanh Huyền
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Định
2015Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Sáng
2015Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Khánh Ly
2015Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Khánh Thiệm