Duyệt theo Tác giả Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Quản lý chi phí các dự án xây dựng lớn sử dụng ngân sách nhà nước ở Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 603401]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Lê, Minh Thoa
2015Quản lý hoạt động Phân tích tài chính các Dự án đầu tư xây dựng tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trọng Trung
2015Quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Mai Ninh
2015Quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại tỉnh Hà Nam : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Tuyết
2006Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại chuyên ngành Kinh tế Thế Giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế [Mã số : 60 31 07]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Hà, Thị Thanh Thủy
2013Xuất khẩu hàng Nông sản Việt Nam sang thị trường Đức: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 60 31 01]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Minh Nguyệt
2015Đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu sau khi Việt Nam gia nhập WTO : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế [Mã số: 60 31 01 06]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thùy Dương