Duyệt theo Tác giả Huỳnh, Thị Như Thúy

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2022Khảo sát kiến thức và thái độ của sinh viên khóa 17DDS khoa Dược trường Đại học Nguyễn Tất Thành về phòng chống Covid-19 : Báo các Tổng kết Đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2021 [MSHĐ: 2021.01.84/HĐ-KHCN]Huỳnh, Thị Như Thúy
2018Khảo sát quy trình đăng ký thuốc của các công ty phân phối thuốc taị Thành phố Hồ Chí Minh [Số hợp đồng: 2018.01.26]Nguyễn, Thị Xuân Liễu (CN); Nguyễn, Thị Như Quỳnh; Huỳnh, Thị Như Thúy
2020Khảo sát sự hiểu biết về việc phòng chống HIV/AIDS của sinh viên khoá 15DDS, khoa Dược, trường Đại học Nguyễn Tất Thành : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2020 [Mã số đề tài: 2020.01.082]Huỳnh, Thị Như Thúy
2019Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhi đồng 2 trong tháng 10 năm 2018 : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 : [Mã số: 2018.01.60/HĐ-KHCN]Huỳnh, Thị Như Thúy; Nguyễn, Thị Xuân Liễu; Nguyễn, Thị Như Quỳnh
2020Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phương pháp học tập tích cực chủ động của sinh viên khóa 16DDS Trường Đại học Nguyễn Tất Thành : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.081]Nguyễn, Thị Như Quỳnh, ThS.; Nguyễn, Thị Xuân Liễu; Huỳnh, Thị Như Thúy