Duyệt theo Tác giả Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 8 của 8
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009-10Biểu tượng như một phương thức phản ánh của văn xuôi đương đại (qua tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Bình Phương, Hồ Anh Thái): Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số: 60.22.32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hoài Phương
2010Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Tuyết; Vũ, Văn Sĩ, PGS.TS. (Phản biện)
2010Thế giới nghệ thuật trong Ký của Hà Minh Đức : Luận văn Thạc sĩ Văn học chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số : 60 22 34]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Phương Nga
2009Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp) : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Trường
2009Truyện ngắn về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc (Qua các tác phẩmcủa Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thúy và Nguyễn Huy Thiệp) : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Trường
2012Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Loan
2013Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 01 20]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thư
2013Tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Lê Lựu : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Mai, Thị Liên