Duyệt theo Tác giả Đỗ, Tiến Vinh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi cấy tạo rễ in vitro và chuyển cây Bình vôi (Stephania glabra (Roxb). Miers) ra vườn ươm : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.98/HĐ-KHCN]Mai, Thị Phương Hoa; Đỗ, Tiến Vinh
2019Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ ra hoa cái trên cây Đậu Núi (Plukenetia volubilis L.) [Số hợp đồng: 2018.01.54/HĐ-KHCN]Đỗ, Tiến Vinh
2019Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ ra hoa cái trên cây Đậu Núi (Plukenetia volubilis L.) : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho CB-GV 2018 [Số hợp đồng: 2018.01.54/HĐ-KHCN]Đỗ, Tiến Vinh; Mai, Thị Phương Hoa
2020Nghiên cứu điều kiện ra rễ và chuyển cây cây Măng Tây (Asparagus officinalis L.) in vitro ra vườn ươm : Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 - 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.97/HĐ-KHCN]Đỗ, Tiến Vinh; Mai, Thị Phương Hoa
2016-04Nhân giống In Vitro cây oải hươngĐỗ, Tiến Vinh; Mai, Thị Phương Hoa; Lê, Bảo Ngọc; Trần, Văn Minh; Đại học Nguyễn Tất Thành; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
2018-09Nuôi cấy protocorm lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) in vitroMai, Thị Phương Hoa; Đỗ, Tiến Vinh