Duyệt theo Tác giả Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế và khả năng thích ứng của cộng đồng tại Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quang Ninh
2011Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngVõ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Trần, Hữu Hào
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận Văn Thạc sỹ Khoa học Môi Trường [Mã số : 01050002345]Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn kiên
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phan, Văn kiên
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh hóa : Luận văn Thạc sỹ khoa học môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phan, Văn Kiên
2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Công Huynh