Duyệt theo Tác giả Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 10 của 10
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Quang Trung
2015Quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Phú Thọ: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế [mã số: 60 34 04 10]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc
2015Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Hải Hà
2015Quản lý ngân sách cấp phường trên địa bàn quận Ba Đình thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bạch, Thùy Dương
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp phường, xã, thành phố Vinh, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Thái, Văn Hùng
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lệ Hằng
2016Quản lý ngân sách nhà nước tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Hà
2015Quản lý ngân sách xã ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Hoàng Long
2016Quản lý rủi ro tín dụng tại sở giao dịch Ngân hàng TMCP Quân đôị : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đào, Hồng Thanh
2014Động cơ thúc đẩy hiệu quả làm việc của giảng viên trường Đại học Sao Đỏ: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Quang