Duyệt theo Tác giả Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Các mô hình tượng trưng trong văn xuôi Ivan Bunin: Luận văn Thạc sỹ Văn học [Mã số : 60 22 30]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thu Hương
2012Kiểu nhân vật thuộc “Thế Hệ Vứt Đi” trong tiểu thuyết chiến tranh của E.Hemingway : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số : 60 22 02 45]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thúy
2013Kỹ thuật lạ hóa trong truyện của Anton Checkhov (Qua nhóm truyện về Trẻ Em và Phụ Nữ) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số : 60 22 02 45]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Tuyết Mai
2016Liên văn bản trong các phim hậu hiện đại của Wes Anderson : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Lịch sử và phê bình Điện ảnh -Truyền hình [Mã số : 60 21 02 31]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Công Đức
2009Motip Kitô Giáo trong anh em nhà Karamazov của F.Dostoevsky : Luận văn Thạc sĩ Văn Học [Mã số : 60 22 30]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thanh Thủy
2008Mô típ "Hành Trình" trong những linh hồn chết của N. V. Gogol : Luận văn Thạc sỹ Khoa học ngữ văn [Mã số : 60. 22. 30]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hồng Hoa; Lưu, Văn Bổng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lộc, Phương Thủy, GS.TS. (Hướng dẫn)