Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Thị Thu Huyền

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 2 đến 6 của 6 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Khuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương : Luận văn Thạc sĩ khoa học Văn Học [Mã số : 60 22 01 21]Phạm, Xuân Thạch, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Huyền
2014-11Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt thermoanaerobacterium aciditolerans trau dat phân lập ở Việt NamNguyễn, Thị Yên; Lại, Thúy Hiền; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2014Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính : Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường [Mã số : 60 44 03 01]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Huyền
2013Tối ưu hóa thành phần môi trường tạo khí hydro sinh học của chủng vi khuẩn kị khí thermoanaerobacterium aciditolerans trau dat phân lập tại Việt Nam bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (rsm)Nguyễn, Thị Yên; Lại, Thúy Hiền; Nguyễn, Thị Thu Huyền
2016Vấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô online, Người lao động online từ tháng 9/2014-2/2015) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học [Mã số : 60 32 01 01]Đậu, Ngọc Đản, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Huyền