Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Thị Lan

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 2 đến 6 của 6 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Khác biệt giới trong nhu cầu và thực trạng tham vấn tâm lý với nhóm khách hàng của trung tâm tư vấn linh tâm – CSAGA: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học [Mã số: 60 31 30]Nguyễn, Thị Vân Hạnh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan
2014Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của dây Nano Au, Co và Au/co : Luận văn Thạc sỹ Vật Lí chuyên ngành Vật lí nhiệtLê, Tuấn Tú, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan
2014Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyển quặng tại mỏ sắt Suối Láo Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Đồng, Kim Loan, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan
1996Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]Nguyễn, Thị Lan
2014Đảng bộ liên khu Việt Bắc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng (1949-1956) : Luận án Tiến sĩ Lịch sử [Mã số : 62 22 56 01]Nguyễn, Đình Vỳ, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan; Trần, Trọng Thơ, TS. (Hướng dẫn)