Duyệt theo Tác giả Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý Asen trong nước từ phế thải giàu sắt : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Phạm, Thị Thúy, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Tuyên
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luân ̣ văn Thac ̣ sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn Thac̣ si ̃Khoa hoọc chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2015Nghiên cứu tiềm năng năng lượng từ chất thải rắn ở Huyện Chương Mỹ, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số: 60 44 03 01]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Phượng