Duyệt theo Tác giả Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 3 đến 7 của 7 < Trang trước 
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014 - 2030 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Ngô, Ngọc Dung
2015Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Thu Hằng
2016Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng đồng hóa chất ô nhiễm của phần sông đáy thuộc Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Liễu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Linh Chi
2015Đánh giá phát thải khí CH4 phát sinh trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ BIOGAS tại ba trang trại chăn nuôi ở Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Trung Hiếu
2015Đánh giá và dự báo xung đột môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pốk : Luận án Tiến sĩ Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường đất và nước [Mã số : 62440303]Lê, Đình Thành, GS. TS. (Hướng dẫn); Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thị Thùy Dương