Duyệt theo Tác giả Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính : Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường [Mã số : 60 44 03 01]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Huyền
2016Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn nông thôn tại Huyện Ứng Hòa, Hà Nội : Luận văn thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Như
2015Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014 - 2030 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Ngô, Ngọc Dung
2015Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Thu Hằng
2016Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng đồng hóa chất ô nhiễm của phần sông đáy thuộc Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Liễu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Linh Chi
2015Đánh giá phát thải khí CH4 phát sinh trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ BIOGAS tại ba trang trại chăn nuôi ở Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Trung Hiếu
2015Đánh giá và dự báo xung đột môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt lưu vực sông Srê Pốk : Luận án Tiến sĩ Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường đất và nước [Mã số : 62440303]Lê, Đình Thành, GS. TS. (Hướng dẫn); Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thị Thùy Dương